ไดฟ์มาสเตอร์คอร์ส

การเป็นไดฟ์มาสเตอร์ในหลักสูตรนี้คุณจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในแง่ของความรู้และทักษะการดำน้ำใน ระดับของมืออาชีพ ,พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำในการดำน้ำ และเป็นผู้ช่วยครูสอนที่มีประสิทธิภาพ การเป็นไดฟ์มาสเตอร์เป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะไปเรียน PADI Assistant Instructor และ PADI Open Water Scuba Instructor ในระหว่างหลักสูตรคุณจะได้เรียนทักษะในการเป็นผู้นำการดำน้ำ การกำกับดูแลกิจกรรมดำน้ำ นักเรียนจะได้ทดสอบสมรรถภาพต่างๆ การจัดการปัญหาต่างๆ และการฝึกในภาคสนาม หลังจากได้รับวุฒิบัตรไดฟ์มาสเตอร์ คุณสามารถที่จะ:

 • วางแผน-จัดการ-กำกับ-ดูแลกิจกรรมการดำน้ำต่างๆ
 • เป็นผู้ช่วยครูสอนดำน้ำในหลักสูตรต่างๆ
 • สอนหลักสูตร PADI Skin Diver และโปรแกรม PADI Discover Snorkeling
 • ดำเนินกิจกรรม PADI Scuba Review
 • สอนโปรแกรม PADI Discover Scuba Diving (หลังจากผ่านการอบรมDiscover Scuba Diving Leader )
 • นำพานักเรียนในหลักสูตรไปดำน้ำท่องเที่ยวได้
 • ให้การดูแลนักเรียนมนระหว่างการฝึกอบรมดำน้ำ
 • ใดำน้ำกับผู้ที่ผ่านโปรแกรม Discover Scuba Diving

ในหลักสูตร PADI Divemaster จะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆดังนี้

1. Knowledge Development – ภาคพัฒนาความรู้ สามารถทำได้โดยการเข้าชั้นเรียนกับครูของทางร้าน เนื้อหาในการเรียนได้แก่

 • Supervising General Diving Activities
 • Assisting with student Divers in training
 • Dive theory – Physics of Diving
 • Dive theory – Physiology of Diving
 • Dive theory – Dive equipment
 • Dive theory – Decompression theory and the RDP
 • Divemaster Conducted Programs
 • Risk Management
 • Business of Diving
 • Your Diving Career

2. Waterskills and Stamina – ภาคทดสอบสมรรถภาพและการทำทักษะดำน้ำ ได้แก่:

 • Stamina Assessment and Development – ทดสอบสมรรถภาพ
 • Diver rescue Assessment and Development – ทักษะเรสคิว
 • Confined Waterskill Assessment and Development – การสาธิตทักษะดำน้ำ

3. Practical Application – การฝึกภาคสนาม ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่างๆดังนี้

 • Mapping Project – การทำแผนที่ใต้น้ำ
 • Equipment Exchange – ฝึกการแก้ไขปัญหาใต้น้ำ
 • Divemaster Conducted Programs – โปรแกรม/หลักสูตรที่ไดฟ์มาสเตอร์สามารถดำเนินการเองได้
 • Certified Divers in Open Water ฝึกการกำกับกิจกรรมดำน้ำทั่วๆไป
 • Open Water Diver Students in Confined Water ฝึกการเป็นผู้ช่วยครูสอน ในการฝึกภาคแหล่งน้ำจำกัด (สระว่ายน้ำ/แหล่งน้ำตื้น) ของหลักสูตร Open Water Diver
 • Open Water Diver Students in Open Water ฝึกการเป็นผู้ช่วยครูสอน ในการฝึกภาคแหล่งน้ำเปิด (ทะเล) ของหลักสูตร Open Water Diver
 • Continuing Education Student Divers in Open Water ฝึกการเป็นผู้ช่วยครูสอน ในการฝึกภาคแหล่งน้ำเปิด (ทะเล) ของหลักสูตรต่อเนื่องอื่นๆที่สูงกว่า Open Water Diver

ในการเข้าเรียนในหลักสูตร นักเรียนจะต้อง:

 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • มีวุฒิบัตร PADI Advanced Open Water Diver หรือเทียบเท่า
 • มีวุฒิบัตร PADI Rescue Diver หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรม Emergency First Response Primary and Secondary Care หรือเทียบเท่าในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน.
 • มีบันทึกการดำน้ำอย่างน้อย 20 ไดฟ์ (ไม่น้อยกว่า 60 ไดฟ์เพื่อจบหลักสูตร)
 • ผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน (ใช้แบบฟอร์ม Medical Statement (PDF) )
 • หลังจากจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องเช่น
 • หลักสูตรนักดำน้ำสมัครเล่นระดับ Master Scuba Diver โดยการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร Specialty Diver 5 วิชา
 • หลักสูตรระดับอาชีพ Assistant Instructor
 • หลักสูตรเพื่อการเป็นครูสอนดำน้ำ Instructor Development Course (IDC)

Logo PADI and Czone Diver Koh Tao

Add to Favourites