อีเอฟอาร์เกาะเต่าอีเอฟอาร์คอร์ส

อีเอฟอาร์ (EFR) คอร์สเป็นหลักสูตรที่ฝึกอบรมในห้องเรียนเกี่ยวการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในรูปแบบต่างๆตามขั้นตอนที่ถูกวิธีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อคุณจะต้องมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือโดยตรง ซึ่งช่วยเหลืออย่างถูกวิธีจนถึงมือแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการ ซีพีอาร์ (CPR) เป็นสิ่งจำเป็นของหลักสูตร ‘พาดี้ เรสคิวไดฟ์เวอร์(PADI Rescue Diver) เราสามารถดำเนินการอบรมให้กับคุณได้ภายใน 1 วัน หรือ คุณสามารถใช้ใบรับรองจากที่อื่นๆได้

เนื่องจากหลักสูตรอีเอฟอาร์เป็นหลักสูตรที่เรียนให้ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวและให้ผู้เรียนฝึกทักษะตามขั้นตอนมาตรฐานสากลสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้อง หลักสูตรอีเอฟอาร์นี้ท่านอาจจะรับการฝึกอบรมจากบริษัทที่ทำงานหรือที่อื่น สามารถนำมาเทียบเพื่อรียนหลักสูตรเรสคิวได้เลยแต่ใบอนุญาติที่ท่านมีต้องมีอายุหรือผ่านการอบรมไม่เกินสองปี (ภายใน 2 ปี) เพียงท่านแจ้งกับทางร้านและแสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมให้ทางโรงเรียนสอนดำน้ำนั้นๆ 

เรียนอีเอฟอาร์

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน :

  • อายุ 15 ปีขึ้นไป
  • มีใบรับรองของ ‘แอดวานซ์โอเพ่นวอเทอร์’ (หรือมีการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานอื่นๆ)
  • ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาล และ CPR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

Logo PADI and Czone Diver Koh Tao

Add to Favourites