สภาพแวดล้อมมีผลกระทบกับนักดำน้ำ

สภาพแวดล้อมในการดำน้ำหรือสภาพภาวะใต้น้ำบางสิ่งบางอย่างมีความหลากหลายและมีผลกระทบต่อตัวนักดำน้ำ ตัวแปรเหล่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาลของอากาศและองค์ประกอบอื่น ๆ สภาพภาวะที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณมากที่สุดในขณะที่คุณกำลังทาการดำน้ำนั้นก็คือ

1.อุณหภูมิ, 2.สภาพการมองเห็น, 3.การเคลื่อนไหวของน้ำ, 4.สภาพพื้นใต้น้ำ, 5.ชีวิตของสัตว์ใต้น้ำ, 6.แสงแดด

และอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความดึงดูดที่มากที่สุดในการดำน้ำ ซึ่งมากมายหลายสภาพแวดล้อมที่คุณสามารถที่จะทำการสำรวจได้ คุณสามารถที่จะทำการสำรวจแม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อหินล้าง บ่อน้ำ ทะเลที่มีน้ำอุ่น หรือในมหาสมุทรที่มีน้ำค่อนข้างเย็น ซึ่งแต่สภาพของน้ำเหล่านี้ต่างก็มีคุณสมบัติและมีเสน่ห์ในการดึงดูดเป็นเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง สภาพดินฟ้าอากาศ ความหนาวร้อนของอากาศและฤดูกาลของอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของน้ำ

จุดดำน้ำเกาะเต่า 5

การที่ได้รับการอธิบายหรือแนะนำของการดำน้ำในสภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ คุณสามารถที่จำได้โดย ตรวจเช็คกับร้านดำน้ำ PADI หรือรีสอร์ทท้องถิ่นนั้น ๆ ให้เข้ารับการอธิบายหรือแนะนำแบบดิสโคเวอร์ โลเคิล ได๊ฟวิ่ง (การผจณภัยใรการดำน้ำของท้องถิ่น)  และให้ถามและพูดคุยกับนักดำน้ำท้องถิ่นที่มีประสบการณ์

อุณหภูมิของน้ำมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามความลึก ปรกติจะยิ่งเย็นเมื่อคุณยิ่งลงไปสู่ความลึก น้ำจะก่อตัวเป็นชั้น ๆ ตามอุณหภูมิของน้ำ บริเวณของขอบของแต่ละชั้นเหมือนเส้นแบ่งเขตซึ่งจะมีความรู้สึกเกินขึ้นอย่างกะทันหัน เช่น ในขณะที่คุณอยู่ในน้ำที่นิ่งและตรงชั้นน้ำอุ่นคุณอาจจะยื่นแขนไปในน้ำที่เย็นกว่าที่อีกชั้นหนึ่ง ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า เทอร์โมไคล (Thermocline) คือความแตกต่างของอุณหภูมิของน้ำระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างของเทอร์โมไคล

สภาพการมองเห็น สภาพการมองเห็นมีระยะจาก 0 ถึงมากกว่า 60 เมตร องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการมอง

เห็น 1)การเคลื่อนไหวของน้ำ 2)สภาพดินฟ้าอากาศ 3)ฝุ่นหรือวัตถุเล็กๆที่ลอยอยู่ในน้ำ 4)สภาพของพื้นใต้น้ำ ลูกคลื่นแตกแบบ Surf  ผลกระทบของสภาวะการมองเห็น จะทำให้คุณยากที่จะสามารถอยู่ใกล้กับบัดดี้ และยากที่จะทราบว่าตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนหรือกำลังจะไปไหน อาจจะทำให้คุณหลงทิศทาง ดังนั้น คุณมีความจำเป็นที่ต้องดูมาตรวัดความลึก (หรือคอมพิวเตอร์ดำน้ำ)และให้รักษาความลึกไว้ตามแผนที่ได้วางไว้แม้ว่าคุณจะสามารถเห็นพื้นใต้น้ำหรือผิวน้ำก็ตาม คุณอาจจะพบการหลงทิศ (เวอร์ติโก = Vertigo) ในระหว่างลงสู่ความลึกหรือการขึ้นสู้ความตื้นแนะนำให้คุณใช้เชือกหรือสิ่งสังเกตุอื่นๆ ในน้ำที่มีความใสมาก  

Add to Favourites