ดำน้ำสนุกกับเพื่อนดำน้ำ

ในระหว่างการฝึกดำน้ำคุณจะได้เริ่มฝึกเกี่ยวกับระบบบัดดี้ ซึ่งบัดดี้จะอยู่ข้าง ๆ คุณตลอดเวลาเพื่อที่ว่า บัดดี้จะช่วยคุณด้วยการ เช่น ช่วยคุณสวมใส่อุปกรณ์ ช่วยตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนลงน้ำ ช่วยเตือนคุณตรวจดูความลึก กำหนดอากาศที่เหลือ และช่วยเหลือยามฉุกเฉินที่ความจริงไม่ค่อยเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือนั้น ด้วยระบบบัดดี้ที่ถูกต้องคุณทั้งคู่จะได้ประโยชน์ในด้านความสะดวก ปลอดภัยและสนุกสนาน

การดำน้ำเป็นกิจกรรมทางด้านสังคม การดำน้ำร่วมกันคุณและบัดดี้ของคุณจะได้แบ่งปันประสบการณ์และท่องเที่ยวผจญภัยใต้น้ำด้วยกัน และในบางครั้งได้มองเห็นในสิ่งซึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คุณอาจมีความแปลกใจถึงการที่ได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายโดยไม่มาจากการดำน้ำและจากระบบบัดดี้นี้ เหตุผลสำคัญที่มาใช้กับการดำน้ำร่วมกับบัดดี้ คือ              

1.ประโยชน์ได้การปฏิบัติ

2.ความปลอดภัย

3.สนุกสนาน

คุณและบัดดี้ของคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน ต้องถือเอาเป็นเรื่องจริงจังและอยู่ใกล้กันใต้น้ำ เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัยและเริ่มฝึกฝนในระบบบัดดี้นี้ในระหว่างการฝึกดำน้ำ

วิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบัดดี้

วิธีการสื่อสารกันใต้น้ำ คือ การใช้มือ หรือส่งสัญญาณ หรือใช้วิธีบนแผ่นสเล็ท (Slate) หรือ กระดาษสำหรับเขียน

วิธีการปฏิบัติของระบบบัดดี้   จะข้อสำคัญอยู่ 9 ข้อ ในการตกลงกับเพื่อนบัดดี้เพื่อร่วมมือกันให้เป็นผลประโยชน์มากที่สุดทั้งคุณและเพื่อนบัดดี้ เพื่อความปลอดภัยและความสนุกสนาน คือ

1.ตกลงร่วมกันในเทคนิคหรือวิธีการของจุดที่ขึ้น และลงดำน้ำที่เหมาะสมด้วยกัน

2.เลือกวิธีการดำน้ำที่จะปฏิบัติ

3.ตกลงร่วมกันในกำหนดเวลาและกำหนดความลึก

4.กำหนดหรือทบทวนวิธีการสื่อสาร

5.กำหนดอากาศที่เหลือเมื่อจะกลับมา

6.ปรึกษาวิธีการหรือเทคนิคในการที่จะอยู่คู่กันหรือร่วมกัน

7.ตกลงกันว่าจะทำอย่างไรเมื่อพลัดหลงจากกัน

8.ปรึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

9.ให้ตกลงร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการดำน้ำในครั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัตถุประสงค์แบบ “ดูไปเรื่อย ๆ” แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพื่อบัดดี้ของคุณมีวัตถุประสงค์เดียวกับคุณ.

ข้อแนะนำทั่วไป ของการพลัดหลงกัน คือ ค้นหาซึ่งกันและกันอย่าให้เกินเวลา 1 นาที และถ้าไม่พบกันก็ขึ้นสู่ผิวน้ำละวมารวมตัวกันใหม่

ข้อควรจำ: มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะต้องอยู่ใกล้กับเพื่อนบัดดี้ของคุณ และปฏิบัติตามกฎ ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำของแต่ละแห่งของการดำน้ำเพื่อการปลอดภัย ไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติแทนคุณได้

Logo PADI and Czone Diver Koh Tao

Add to Favourites