ขึ้นเครื่องหลังจากดำน้ำ

การขึ้นเครื่องบินหลังการดำน้ำอย่างไร คุณเคยได้ยินมาแล้วว่า การดำน้ำยิ่งลึก ยิ่งอันตราย เช่นเดียวกันกับ การบินที่ยิ่งสูง ยิ่งเร็ว ก็ยิ่งอันตราย เพราะความกดดันอากาศก็ลดลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องพักน้ำ (เซอร์เฟสอินเทอร์เวลล์) อย่างน้อยที่สุด 12 ชั่วโมงจะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณไม่ลักษณะอาการของดีคอมเพรสชั่น ซีคเนส ก่อนการขึ้นสู่ที่สูงบนเครื่องบินโดยสาร (ระดับความสูงกว่า 2400เมตร/8000ฟุต ของความกดดันในห้องโดยสาร) ถ้าคุณวางแผนดำน้ำทุก ๆ วัน ดำน้ำหลาย ๆ วัน คุณความมีความระมัดระวังเป็นพิเศษให้ยืดเวลาของการพักบนผิวน้ำมากออกไปกว่า 12 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน ยิ่งมีระยะพักนานมากเท่าไรก็จะทำให้เกิดอาการ ดีคอมเพรสชั่น ซีคเนสน้อยลง ข้อแนะนำการขึ้นเครื่องบินหลังการพักน้ำนั้นไม่สามารถรับประกันว่าไม่เกิดอาการดีคอมเพรสชั่น ซีคเนส ข้อแนะนำที่กล่าวมาแสดงถึงการประมาณเท่าที่ทราบดีที่สุดสำหรับความรอบคอบและปลอดภัย มันเป็นการพักบนผิวน้ำที่ปลอดภัยสำหรับนักดำน้ำส่วนใหญ่ และมันอาจจะมีโอกาสสำหรับนักดำน้ำซึ่งสรีระร่างกายเป็นต้นเหตุหรือสถานการณ์ในการดำน้ำพิเศษที่ทำให้มีผลเป็นอาการดีคอมเพรสชั่นซีคเนสที่ทำให้การปฏิบัติตามข้อแนะนำแล้วไม่ได้ผล

Flying

คุณจะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติและความปลอดภัยในการดำน้ำของคุณเอง ข้อแนะนำการขึ้นเครื่องบินหลังการดำน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงได้ ยังไม่มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการขับรถขึ้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลหลังการดำน้ำ ดังนั้นเพื่อเป็นความรอบคอบขอให้ปฏิบัติอย่างปลอดภัยที่สุด ยิ่งพักเป็นเวลานานมากเท่าไรก่อนจะไปคุณก็จะเสี่ยงน้อยลง พยายามทันต่อข่าวสารและข้อแนะนำอันล่าสุด คุณอาจจะสอบถามหรือปรึกษากับร้านดำน้ำหรือครูผู้ฝึกสอนว่าควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อควรทราบในการดำน้ำ

 • ร่างกายต้องพร้อมสมบูรณ์ ไม่ควรลงน้ำจนกว่าจะได้รับการตรวจร่างกาย และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม
 • ได้รับการฝึกมาอย่างดี เข้าใจสัญญาณ ในการดำน้ำที่เป็นสากลอย่างดี เช่น สัญญาณฉุก
 • อุปกรณ์ดำน้ำต้องได้มาตรฐานและมีสภาพสมบูรณ์
 • การดำน้ำต้องทำงานเป็นคู่ และเพื่อนคู่หู ต้องคอยดูแลและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ
 • รู้จักพื้นที่ลงปฏิบัติการดำน้ำ
 • มีเรือช่วยชีวิตในขณะลงปฏิบัติการ
 • วางแผนก่อนการดำน้ำทุกครั้ง
 • เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
 • หลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจใต้น้ำขณะดำขึ้นโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 60 ฟุต/นาที หรือเร็วกว่าฟองอากาศ
 • หลังการปฏิบัติการทุกครั้งควรให้แพทย์ตรวจร่างกาย
 • ควรดำน้ำหลังรับประทานอาหารหนัก 2 ชม. อาหารเบา 1 ชม.
 • อย่ารับประทานยาปฏิชีวนะก่อนดำน้ำ
 • ไม่ควรดำน้ำเมื่อสภาพจิตใจไม่พร้อม
 • ห้ามดำน้ำหลังการปลูกฝี ฉีดยา ถอนฟัน และหลังจากหายเจ็บป่วยใหม่ๆ รวมถึงเมื่อมีการดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ภายใน 8 ชม.
 • เมื่อดำน้ำเกิน 100 ฟุต ไม่ควรเดินทางไกลที่ห่างแพทย์ และไม่ควรดำน้ำซ้ำอีกภายใน ๑๗ ชม. นอกจากนี้ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบินหลังการดำน้ำทันที
 • เมื่อลงดำน้ำ ควรดำลงช้าๆ เพื่อป้องกันแรงกดของน้ำที่เกิดต่อร่างกาย ควรหยุดดำเมื่อรู้สึกปวดหู และดำต่อเมื่อไม่มีอาการ
 • อย่าดำน้ำเกินขีดความสามารถของ เครื่อง ถ้าไม่จำเป็นอย่าดำลึกและนาน หากจำเป็นควรหยุดลดความกด โดยปฏิบัติตามตารางความกดอย่างเคร่งครัด
 • เมื่อดำน้ำถึงพื้น อย่าแยกจากเพื่อนบัดดี้ ถ้าแยกจากกันให้มองหา หากไม่พบให้ขึ้นสู่ผิวน้ำทันที ในกรณีน้ำขุ่น หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความมืด ควรมีเชือกต่อกันระหว่างเพื่อนบัดดี้ดำเสมอ

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องที่นักดำน้ำทุกคนควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการดำน้ำให้สนุกนั้นเราต้องปฏิบัติตามข้อควรห้ามด้วย ความปลอดภัยจะตามมา

Add to Favourites