ดำน้ำอย่างไรเมื่อกระแสน้ำแรง

กระแสน้ำแรง คือ การเคลื่อนไหวของน้ำจำนวนมาก ๆ และอาจจะเกิดขึ้นในมหาสมุทร ทะเลสาบ ทะเล หรือแม้กระทั้งในขอบเขตที่ทีขนาดเล็ก ๆ กระแสน้ำของโลกจะมีทิศทางที่แน่นอนแต่บางกระแสน้ำทิศทางเป็นเพียงชั่วคราว อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะ 1)ลมที่พัดอยู่บนผิวน้ำ 2)ความร้อนและเย็นที่ไม่เท่ากันของตัวน้ำเอง 3)น้ำขึ้นและน้ำลง 4)คลื่น ภายใต้ทุกสถานการณ์เกือบทั้งหมด ถ้าเกิดมีกระแสน้ำคุณควรเริ่มการดำน้ำของคุณโดย ว่ายน้ำทวนกับกระแสน้ำ ถ้ากระแสน้ำพาคุณผ่านจุดที่คุณวางแผนที่จะขึ้นจากน้ำ ให้ว่ายน้ำตัดกระแสน้ำไปยังจุดที่ขึ้นจุดอื่นไปยังเชือกที่ปล่อยจากท้ายเรือหรือให้หลุดจากระแสน้ำและในกรณีที่คุณไปดำน้ำด้วยเรือและเมื่อคุณหมดแรงและติดอยู่แระแสน้ำบนผิวน้ำ คุณควรจะ เพิ่มการลอยตัวให้เป็นบวกส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและพักอย่างสบายบนผิวน้ำ

ชีวิตสัตว์ใต้น้ำ คุณสามารถแยกประเภทของปฏิกิริยาสัมพันธ์ของคุณกับชีวิตสัตว์ใต้น้ำเป็นแบบพาสชีพ (ดูเฉยๆผละจากสัตว์นั้นโดยไม่รบกวนมัน ถ่ายภาพ เป็นต้น)หรือ แอ็คทีพ  คือการสัมผัสกับสัตว์โดยกายภาพ (ให้อาหาร แตะต้องสัตว์ รบกวนสัตว์ ไล่ตามสัตว์ ผูกป้านสัตว์เพื่อวิจัย เป็นต้น) เหล่านี้มีผลกระทบกับสัตว์ใต้น้ำ การเข้าใกล้สัตว์ใต้น้ำอาจจะเป็นสาเหตุให้เปลี่ยนอุปนิสัยแลจังหวะของชีวิต การบาดเจ็บจากสัตว์ใต้น้ำส่วนใหญ่มากจาก นักดำน้ำขาดความระมัดระวัง ถ้าคุณได้เห็นสัตว์ทีมีความก้าวร้าวในขณะอยู่ใต้น้ำควรจะเฝ้าดูมันและถอยห่างจากบริเวณนั้นอย่างเงียบ ๆ ตามพื้นใต้น้ำ ทั้งนี้ทั้งนั้นจากการป้องกันหรือความระมัดระวังล่วงหน้า คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการบาดเจ็บจากสัตว์ใต้น้ำได้โดยการ สวมใส่เสื้อเอ็กโพสเซอร์สูท แลถุงมือ ให้ระมัดระวังในการที่จะคุกเข่าหรือวางมือและเท้า อย่าแตะต้องกับสิ่งที่คุณไม่รู้จัก

ดำน้ำที่กระแสน้ำแรง

แสงแดด  เมื่อขึ้นจากการดำน้ำให้สวมเสื้อที่จะป้องกันแสงแดด ให้อยู่ในที่ร่มให้มากที่สุดและใช้ยาทาป้องกันแดด วันที่เมฆมากก็ไม่ได้ป้องกันคุณจากแสงอัลตราไวโอเลตมันสามารถเผาได้ในขณะที่คุณอยู่ในน้ำ

ข้อควรคำนึงระหว่างน้ำจืดและทะเล

การดำน้ำในน้ำจืดต้องพิจารณาถึงกระแสน้ำสภาพของพื้นใต้น้ำ สภาพการมองเห็นที่จำกัด น้ำที่เย็นการเกี่ยวพันกับสิ่งของใต้น้ำ การดำน้ำลึกและการไปดำด้วยเรือเนื่องจากน้ำจืดมีน้ำหนักน้อยกว่าน้ำทะเลคุณจะไม่สามารถลอยตัวได้มาก การพิจารณาถึงการดำน้ำในน้ำจืด ควรคำนึงถึง ความลึกของน้ำ ความสูงจากระดับน้ำทะเล เทอร์โมไคล และการมองเห็นใต้น้ำที่จำกัด

การดำน้ำในน้ำทะเล น้ำทะเลแบ่งออกเป็น 3 แถบ คือ 1)เทมเปอเร็ท (Temperate) แถบน้ำค่อนข้างเย็น 2)ทรอพปิคอล (Tropicle) แถบน้ำอุ่น 3)โพล่า (Polar) แถบขั้วโลก การดำน้ำแบบสันทนาการหรือเพื่อพักผ่อนนั้นส่วนใหญ่จะทำกันในแถบเทมเปอร์เร็ทหรือในแถบน้ำเย็นและในแถบทรอพปิคอล หรือแถบน้ำอุ่น การพิจารณาถึงการดำน้ำในทะเล ควรคำนึงถึง คลื่นเซิร์ฟ น้ำขึ้นน้ำลง ชีวิตสัตว์น้ำ และลูกคลื่น

Add to Favourites